Podmínky ochrany osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme:

 

 Zpracování objednávky

Osobní údaj Důvod Účel
Jméno a příjmení Abychom věděli, komu zboží poslat Zákonný důvod – plnění smlouvy
Úplná poštovní adresa Abychom věděli, kam zboží poslat Zákonný důvod – plnění smlouvy
Telefonický kontakt Pro účely kontaktování v rámci objednávek Zákonný důvod – plnění smlouvy
E-mail Pro účely kontaktování v rámci objednávek Zákonný důvod – plnění smlouvy


Vyřízení dotazu a jiná komunikace

Osobní údaj Důvod Účel
Jméno a příjmení Abychom věděli, s kým komunikujeme a jak Vás oslovit Oprávněný zájem
E-mail Abychom Vám mohli odpovědět Oprávněný zájem

 

 
Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)
 

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1.) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma Jiří Vala, Ostravská 2262, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 70328170, DIČ: CZ6111050880 (dále jen: „správce“).

2.) Kontaktní údaje správce jsou:

Jiří Vala

Telefon: +420 603 885 338
E-mail: jvala@huraven.cz
Eshop:  www.brubeck.cz 

 

3.) Za osobní údaj je považován jakýkoli údaj o osobě, pomocí kterého je možné konkrétní osobu jakýmkoli způsobem identifikovat, a to jak přímo, tak i nepřímo. To znamená, že osobním údajem může být v některých případech jakákoli informace o Vás. V rámci naší činnosti nezpracováváme o Vaší osobě žádný údaj, považovaný za údaj zvláštní kategorie dle čl.9, nařízení GDPR.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2) Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a naší firmou.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1.) Správce uchovává osobní údaje

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 12 měsíců od poslední prokazatelné komunikace.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.) Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

Jedná se o tyto společnosti:
Česká pošta s.p. (doprava zboží) IČ 47114983
PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798
Zásilkovna s.r.o. (doprava zboží) IČ 28408306
Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. IČ: 61329266
MONETA Money Bank, a. s. (finanční služby) IČ: 25672720
Smartsupp.com s.r.o. IČ 03668681

2.) Žádný z Vašich údajů nepředáváme do třetích zemí mimo EU, ani mezinárodním organizacím.

 

VI. Vaše práva

1.) Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

2.) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresou: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1.) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.